Loading...
Loading...

Informacje do przelewu dla Wolnych Słuchaczy

Dane do przelewu dla wolnych słuchaczy:

Fundacja Szkoła Wajdy ul. Chełmska 21 00-724 Warszawa

Bank Pekao SA

25 1240 6029 1111 0010 1944 6588

Tytułem : Wpłata na cele statutowe – Online Kamera

Suma: 300 zł