Loading...
Loading...

PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW

FORMA KURSU

Kurs Online Kamera jest unikalnym połączeniem czterech elementów:

  • wykłady online o łącznej długości około 10 godzin.
  • Indywidualne analizy zadań domowych.
  • Rozwój własnego filmu krótkometrażowego.
  • Dwa warsztaty odbywające się na żywo, w Szkole Wajdy w Warszawie.

Połączenie tych elementów oraz najwyższy poziom nauczania, zapewniony przez wybitnych wykładowców i twórców kina, to gwarancja, że Online Kamera jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie edukacji filmowej.

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę i zdolności potrzebne każdemu filmowcowi. Dodatkowo rozwijają scenariusz swojego krótkometrażowego filmu fabularnego. Mają okazję przebycia drogi od swojego własnego pomysłu na film do ukształtowanego scenariusza. Mogą również w praktyce poznać prace na planie, we współpracy z profesjonalnymi aktorami oraz operatorem.

PRZEBIEG KURSU

Kurs Online Kamera trwa od początku listopada do końca lipca następnego roku. Składa się z 3 bloków tematycznych, podzielonych na 9 sekcji, w skład których wchodzą wykłady wprowadzające oraz podsumowujące, dany temat.

Praca nad scenariuszem

1- POSZUKIWANIE POMYSŁU NA FILM – dwa wykłady wideo (03.11 oraz 27.11.)

Wykładowcy: Paweł Pawlikowski oraz Wojciech Marczewski

2- FORMAT SCENARIUSZA – dwa wykłady wideo (03.12 oraz 27.12.)

Wykładowca: Maciej Sobieszczański

3- TWORZENIE SCEN – dwa wykłady wideo (03.01 oraz 27.01.)

Wykładowca: Grzegorz Łoszewski

4- DRAMATURGIA – jeden wykład wideo (03.02) + weekendowy warsztat na żywo w Warszawie

Wykładowca: Denijal Hasanović

Praca na planie

5- PRACA Z KAMERĄ – dwa wideo-wykłady (03.03 oraz 27.03.)

Wykładowca: Jerzy Zieliński

6- INSCENIZACJA – dwa wideo-wykłady (03.04 oraz 27.04.)

Wykładowca: Filip Marczewski

7- PRACA Z AKTOREM – jeden wykład wideo (03.05) + weekendowy warsztat na żywo w Warszawie

Wykładowca: Leszek Dawid

Postprodukcja i promocja

8- MONTAŻ – dwa wideo-wykłady (03.06 oraz 27.06.)

Wykładowca: Rafał Listopad

9- PROMOCJA I DYSTRYBUCJA – dwa wideo-wykłady (03.07 oraz 27.07.)

Wykładowca: Agnieszka Rostropowicz

Uczestnicy mają dostęp do wszystkich wykładów od daty ich emisji aż do końca trwania kursu.

Uczestnicy mają dodatkowo możliwość wykonywania prac domowych, które są następnie analizowane przez wykładowców w indywidualnych wideo-komentarzach. Mają również możliwość zadawania pytań wykładowcom za pośrednictwem forum, oraz mogą wziąć udział w dwóch weekendowych warsztatach na żywo, które odbywają się w Szkole Wajdy w Warszawie:

Pierwszy z nich, dotyczy pracy nad treatmentem, scenariuszem oraz poszczególnymi scenami z tekstów rozwijanych przez uczestników.
Drugi warsztat dotyczy zarówno pracy nad scenariuszem jak i w praktyce pozwala poznać, prace na planie, współprace z profesjonalnymi aktorami oraz operatorem.

Po za zdobytą wiedzą i doświadczeniem, uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu Online Kamera.

Najlepsi uczestnicy mogą liczyć na wyjątkową nagrodę jaką jest wsparcie Wajda Studio, przy ich następnym projekcie filmowym. Laureatom udostępniona zostanie profesjonalna kamera, sprzęt dźwiękowy oraz montażownia.

EGZAMINY WSTĘPNE

Komisja egzaminacyjna, złożona z wykładowców Szkoły Wajdy, wybiera 15 najciekawszych ich zdaniem aplikacji. Swoją decyzje opiera na analizie nadesłanych dokumentów.

Najważniejszym dla komisji dokumentem jest nadesłany pomysł na film (treatment). Gdyż to na bazie tego tekstu, uczestnik będzie wykonywał swoje ćwiczenia warsztatowe, oraz rozwijał ten tekst aby na zakończenie kursu mógł on mieć postać skończonej wersji scenariusza.